Akce MŠ 2017/2018

Akce učitelek pro děti MŠ

 • Loutkové, hrané pohádky a kouzelnické představení v MŠ
 • Divadelní představení v Hodoníně, v Brně
 • Návštěva knihovny v ZŠ, místní knihovny v Mutěnicích, okresní knihovny v Hodoníně
 • Návštěva Galerie výtvarného umění v Hodoníně
 • Návštěva muzea „Sklepy Jarošek"
 • "Pomáhat a chránit" - Policie ČR v MŠ
 • Mikulášská a vánoční besídka
 • Návštěva kostela, prohlídka tradičního Betlému
 • Velikonoční tradice
 • Den dětí
 • Výlety jednotlivých tříd
 • Exkurze - ekologické vycházky ve čtyřech ročních obdobích

Akce s rodiči

 • Třídní schůzky a konzultace
 • Lampionový průvod "Se světýlky do pohádky" 
 • Čtení rodinných příslušníků v MŠ - Celé Česko čte dětem"
 • Sběr starého papíru
 • Vánoční tvoření v MŠ
 • Den otevřených dveří
 • Besídka ke Dni matek
 • Den Země
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky v Galerii na chodbě
 • Poradenský servis a osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí (Mgr. Fikrová, Mgr. Olexová)

Spolupráce se ZŠ

 • Program Adaptace předškolních dětí na ZŠ
 • Divadelní představení dětí ze ZŠ pro děti ZŠ (divadelní kroužek Mraveneček)
 • Návštěva výstav v Galerii na chodbě ZŠ
 • Návštěva dětí MŠ v 1. třídě ZŠ
 • Využití sportovního areálu a tělocvičny ZŠ
 • Využití školní knihovny a přednáškového sálu
 • Účast na akcích vyhlášených školním klubem
 • Údržba prostředí na zahradě MŠ i okolí (pracovní vyučování)
 • Enviromentální a preventivní výchova dětí

Akce pro veřejnost

 • Vítání do života na obecním úřadě
 • Spolupráce s Oblastní charitou, návštěva dětí v pečovatelském domě - Vánoce a Den matek
 • Spolupráce s myslivci - sbírání kaštanů pro zvířátka
 • Den otevřených dveří v MŠ pro veřejnost
 • Zápis dětí do MŠ
 • Výstavy dětských výtvarných prací (OÚ, pečovatelský dům, zdravotní středisko)
 • Besídka ke Dni matek

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání