Předškoláček

DSCN1097Děti, které se chystají v dubnu k zápisu do 1. třídy a v září poprvé do školy, získaly možnost společně se svými rodiče navštěvovat kroužek PŘEDŠKOLÁČEK. Této nabídky využili téměř všichni. Po dobu pěti týdnů – pěti lekcí, se děti spolu se svými rodiči zábavnou formou připravovaly na vstup do první třídy.

Cílem těchto setkání bylo seznámit se s prostředím školy, třídy, budoucím kolektivem spolužáků, s třídní paní učitelkou, s věcmi a situacemi, které tak  pro děti v září nebudou již neznámými a cizími.

Děti hravou formou plnily úkoly, které rozvíjely jejich schopnosti rozumové, tělesné, sluchové i zrakové. Rodiče měli při všech těchto aktivitách možnost sledovat své dítě, přesvědčit se, jak jejich ratolest pracuje samostatně, ve skupině, jak je dítě aktivní, pozorné, jaké má schopnosti či v čem má drobné nedostatky.

Každá hodinová lekce měla svoji strukturu, střídaly se činnosti rozvíjející jemnou motoriku, grafomotoriku (uvolnění ruky, příprava na psaní), řeč (výslovnost) a myšlení, zrakové a sluchové vnímání, paměť, prostorovou pravolevou orientaci, početní představy a soustředění. Děti pracovaly společně nebo samostatně na interaktivní tabuli, frontálně v lavicích, ve dvojicích, či společně na koberci. Každou lekci jsme prokládali básničkami, říkadly, písničkou, různými pohybovými aktivitami či dětskými hrami.

Věříme, že společně strávený čas byl přínosný pro nás všechny: děti, rodiče i paní učitelky. Zažili jsme spolu příjemné chvilky, pohodu. Děti zažily pocity úspěchu a radosti z dobře splněných úkolů. Vizitkou práce dětí budou jejich pracovní listy v portfoliu.

Můžeme se rozloučit slovy: Na shledanou u zápisu do 1. třídy a potom slovy: Na viděnou v září v 1. třídě! Už se těšíme!

Mgr. Markéta Labudová, Mgr. Miroslava Pištěková

Více z této kategorie: « Den Země Angličtina zábavně »

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání