Přijetí a nepřijetí do MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mutěnice rozhodla podle  ustanovení. §34, § 165 odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:0 2

Registrační číslo A1    85/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    86/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    87/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    88/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    89/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    90/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    91/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    92/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    93/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    94/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    95/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    96/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    97/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    98/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1    99/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  100/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  101/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  102/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  103/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  104/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  105/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  106/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  107/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  108/2017- PŘIJETÍ polodenní
Registrační číslo A1  109/2017- PŘIJETÍ polodenní
Registrační číslo A1  110/2017- PŘIJETÍ polodenní
Registrační číslo A1  111/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  112/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  113/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  114/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  115/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  116/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  117/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  118/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  119/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  120/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  121/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  122/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  123/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  124/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  125/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  126/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  127/2017- PŘIJETÍ polodenní
Registrační číslo A1  128/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  129/2017- PŘIJETÍ
Registrační číslo A1  130/2017- PŘIJETÍ

Písemné rozhodnutí o přijetí se podle legislativy nezasílá. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout od 25. 5. 2017 v mateřské škole. Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 24. 5. 2017 na veřejně příslušném místě hlavního vchodu MŠ. Dále bylo také zveřejněno dne 24. 5. 2017 na webových stránkách školy www.zsmutenice.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která rozhodnutí vydala.

Mgr. Marie Kujová, ředitelka školy 

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání