Vnitřní informační systém školy (0)

Hlavním cílem intranetu je nabídnou jednotný informační systém základní i mateřské školy. Tento systém je určen ke komunikaci s rodiči i žáky a nabízí možnost získávání i sdílení informací a důležitých dokumentů v rámci jednotlivých tříd, možnost omlouvání žáků i získávání přehledu o akcích v rámci každé třídy.

Všem žákům naší školy byl zřízen e-mail, který slouží ke sdílení dokumentů, obrázků, úkolů a dalších pomůcek pro výuku. Přihlásit se na něj lze na adrese portal.office.com. Přihlašovací údaje jsou totožné s přihlašovacími údaji žáka na intranet školy. Příchozí zprávy z tohoto e-mailu si lze přesměrovat na vámi používaný e-mailový účet. Postup naleznete v příloze Přesměrování e-mailu.

Přihlašovací údaje jsou předány třídním učitelem osobně rodiči každého žáka třídy a jsou jednotné pro žáka i jeho rodiče. Po přihlášení na intranet školy má rodič či žák přístup pouze do třídy, kterou přihlašovaný žák navštěvuje. Pro přihlášení na intranet školy můžete využít následující odkaz: Intranet školy

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání