Nabídka dalších činností

Naše školka nabízí nad rámec činností logopedii a grafomotoriku.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Logopedický kroužek vedou v naší mateřské škole paní učitelky Věra Hanáčková, Blanka Vaculovičová, DiS., Bc. Zlatuše Bírešová, Alena Lungová, které zde pracují jako logopedické asitentky. Tato činnost probíhá pod odborným vedením SPC Brno Veslařská - pod její pobočkou v Hodoníně. Depistáž a metodicko-poradenskou činnost v naší mateřské škole provádí Mgr. Dagmar Krýsová - speciální pedagog - logoped.

logoped kr 2

Činnost kroužku je zaměřena především na:
  • vyvození správné výslovnosti hlásek,
  • skupinová cvičení,
  • gymnastiku mluvidel,
  • dechová cvičení,
  • fonační cvičení,
  • rozvoj slovní zásoby.

logoped kr 1logoped kr 3

GRAFOMOTORICKÝ KROUŽEK

Pod vedením paní učitelky Zlatuše Bírešové pomáháme dětem s grafomotorickými obtížemi, tedy dětem, které by mohly mít ve škole problém se psaním.

ms 20

Snažíme se odstranit nedostatky:
  • v koordinaci pohybů a jemné motorice,
  • při správném držení tužky,
  • při velkém přítlaku na tužku.

ms 22

ms 21

Více z této kategorie: « Akce MŠ 2017/2018 Dokumenty MŠ »

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání