Organizace dne

Provoz na budově mateřské školy začíná v 6.30 a končí v 16.00 hodin. Zajišťuje ho devět učitelek,  dvě asistentky pedagoga. Polodenní třída na školním klubu má provoz od 8.00 do 12.15 hodin, zajišťuje ho jedna učitelka.

06.30 - 07.00

 • společný provoz pro všechny děti MŠ
 • předání dětí učitelkám do třídy
 • volně spontánní zájmové aktivity

07.00 - 09.00

 • Dopolední blok 1
 • individuální hry dětí, námětové hry, jazykové a logopedické chvilky
 • ranní kruh, pohybové chvilky, ranní cvičení
 • řízené a spontánní činnosti - hudební, literární, dramatické, výtvarné, pracovní, didakticky zacílené činnosti

09.00 - 9.30

 • hygiena a dopolední svačina

9.30 - 11.45

 • Dopolední blok 2
 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku - poznávací, pohybové činnosti, pozorování, praktické činnosti, činnosti podle zájmu dětí, volný pohyb

11.45 - 12.30

 • oběd a osobní hygiena dětí
 • příprava na odpočinek

12.30 - 13.00

 • odchod nahlášených dětí domů

12.30 - 14.00

 • odpočinek - relaxační činnosti
 • četba a poslech pohádek, poslech relaxační hudby

14.00 - 14.30

 • osobní hygiena, odpolední svačina

14.30 - 16.00

 • Odpolední blok
 • odpolední hry a činnosti, dokončení výtvarných a pracovních činností, v letních měsících pobyt venku
 • 15.30 - 16.00 společný provoz pro všechny děti MŠ

Organizace dne může být ještě rozpracována v třídním vzdělávacím programu podle podmínek konkrétní třídy. Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje učitelkám reagovat na aktuální možnosti a potřeby dětí, tak aby našly potřebné zázemí, klid a bezpečí. Cílem je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou schopni uplatňovat v dalším životě a vzdělávání. 

Více z této kategorie: « ŠVP Akce MŠ 2017/2018 »

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání