Logo
Vytisknout tuto stránku

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci zlepšení jazykové komunikace v anglickém jazyce organizujeme pro žáky nadstandartní činnosti, které rozšiřují běžnou výuku. Jednou z takovýchto aktivit je další projekt, který si naše škola si připravila v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Tato podpora je zařazena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Smyslem je podpořit rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení jazykových kompetencí žáků, prohloubení znalostí o zemích EU a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Do podporovaných aktivit byly zařazeny:

  • podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení
  • podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

V rámci uvedených podporovaných aktivit jsme se zaměřili na rozvoj jazykových dovedností učitelů a žáků.

Po předložení projektové žádosti na MŠMT proběhlo zhodnocení projektů dle vypsaných kritérií a došlo ke schválení našeho projektu. MŠMT vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na náš projekt Cesta ke vzdělání (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1872) ve výši 680 00 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na jazykově vzdělávací pobyt pro 40 žáků a pedagogický dozor a dále na jazykově vzdělávací pobyt pro dva pedagogy anglického jazyka.

Naši žáci vycestovali na 5 dní do Velké Británie, městečka Bury St. Edmund s. Z dotace byla hrazena doprava, ubytování, strava, 10 hodin výuky v jazykové škole, pojištění a výlet do Londýna. Žáci byli vybráni na základě výborného prospěchu v jazyce anglickém a prospěchu v dalších předmětech.

Mgr. Marie Kujová

Naposledy změněno: středa, 21 říjen 2015 21:38

Zanechat komentář

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.