Projekty EU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v …

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši š...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

ETICKÁ VÝCHOVA

ETICKÁ VÝCHOVA

Základní škola a Mateřská škola v Mutěnicích se v roce 2015 zapojila do rozvojo...

Lenka - avatar Lenka Projekty EU a MŠMT

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci zlepšení jazykové komunikace v anglickém jazyce organizujeme pro ž...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Výzva 51

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vz...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Žijeme bezpečně

Žijeme bezpečně

1. ročník - Ať se mi nic nestane V projektu Žijeme bezpečně se žáci seznamovali s b...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Já

1. ročník - U nás doma Tento projekt byl zaměřen na učivo o rodině a nejbližších os...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Z Mutěnic až na Měsíc

Z Mutěnic až na Měsíc

1. ročník - Mutěnice Vesnice, ve které žijeme, nám připadá známá, ale i tak se dá o...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Dříve než vám klesnou víčka

Dříve než vám klesnou víčka

1. ročník - Večerníček V projektu Večerníček se děti dostaly do říše pohádek a veče...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tradice, zvyky

Tradice, zvyky

1. ročník - Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Mají je rády děti ...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tajemství přírody

Tajemství přírody

1. ročník - Na tom našem dvorečku Projekt Na tom našem dvorečku vychází z učiva prv...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme zdravě

Žijeme zdravě

1. ročník - Od rána do noci Co děláme ráno, kdy máme jít do školy, kdy je čas pro h...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Jak se to dělá

Jak se to dělá

1. ročník - Ferda Mravenec - práce všeho druhu Cílem projektového dne Ferda Mravene...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Ovoce do...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Život dříve a dnes

Život dříve a dnes

1. ročník - Život našich babiček a dědečků Tento projekt se zaměřil na naše babičky...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme v Evropské unii

Žijeme v Evropské unii

1. ročník - Slovensko Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. T...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na přípravu projektových dnů s důrazem na mezipředmětové vztahy a...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

ETICKÁ VÝCHOVA

PB220011Základní škola a Mateřská škola v Mutěnicích se v roce 2015 zapojila do rozvojového programu Podpora implementace Etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016, který vyhlásilo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Naše žádost o finanční podporu byla schválena, a škola tak získala finanční prostředky k zakoupení potřebných výukových materiálů v podobě učebnic Etická výchova s doplňujícími metodickými příručkami a pro pedagogy byly uspořádány semináře v rámci DVPP se 40hodinovou dotací pod názvem Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi. V naší škole se předmět Etická výchova zařadil do vzdělávacího programu již ve školním roce 2015/2016. Další naplánovanou aktivitou tohoto projektu byla realizace projektového dne, který byl naplánován na úterý 22. listopadu 2016. Ten se nesl ve znamení „5 P“, jež v sobě ukrývaly  předvánoční čas, pohodu, prevenci, přátelství a porozumění. To všechno bylo ještě posíleno určitou prostupností mezi generacemi. Výrobky v jednotlivých dílnách totiž vyráběly děti různých věkových kategorií a projevila se zde pomoc starších žáků menším dětem, které určitě ocenily tuto vzájemnou spolupráci, aby i jejich výrobky byly stoprocentně připraveny na výstavku či k prodeji. V rámci mezigeneračních vztahů jsme nezapomněli ani na spolupráci s rodiči, někteří se dokonce projektu zúčastnili osobně. Děti pamatovaly i na staré a osamocené spoluobčany, které určitě potěší jejich vánoční přání. Všechny vyrobené vánoční drobnosti budou tvořit základ prodejní výstavy v rámci školního vánočního koncertu. Získané finance vždy slouží k předem určené charitativní pomoci. Letos to bude nákup kompenzačních prostředků pro hendikepované děti.

Mgr. Iva Kovářová

Naposledy změněno: pátek, 23 prosinec 2016 21:43

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání