Projekty EU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v …

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši š...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

ETICKÁ VÝCHOVA

ETICKÁ VÝCHOVA

Základní škola a Mateřská škola v Mutěnicích se v roce 2015 zapojila do rozvojo...

Lenka - avatar Lenka Projekty EU a MŠMT

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci zlepšení jazykové komunikace v anglickém jazyce organizujeme pro ž...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Výzva 51

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vz...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Žijeme bezpečně

Žijeme bezpečně

1. ročník - Ať se mi nic nestane V projektu Žijeme bezpečně se žáci seznamovali s b...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Já

1. ročník - U nás doma Tento projekt byl zaměřen na učivo o rodině a nejbližších os...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Z Mutěnic až na Měsíc

Z Mutěnic až na Měsíc

1. ročník - Mutěnice Vesnice, ve které žijeme, nám připadá známá, ale i tak se dá o...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Dříve než vám klesnou víčka

Dříve než vám klesnou víčka

1. ročník - Večerníček V projektu Večerníček se děti dostaly do říše pohádek a veče...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tradice, zvyky

Tradice, zvyky

1. ročník - Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Mají je rády děti ...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tajemství přírody

Tajemství přírody

1. ročník - Na tom našem dvorečku Projekt Na tom našem dvorečku vychází z učiva prv...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme zdravě

Žijeme zdravě

1. ročník - Od rána do noci Co děláme ráno, kdy máme jít do školy, kdy je čas pro h...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Jak se to dělá

Jak se to dělá

1. ročník - Ferda Mravenec - práce všeho druhu Cílem projektového dne Ferda Mravene...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Ovoce do...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Život dříve a dnes

Život dříve a dnes

1. ročník - Život našich babiček a dědečků Tento projekt se zaměřil na naše babičky...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme v Evropské unii

Žijeme v Evropské unii

1. ročník - Slovensko Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. T...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na přípravu projektových dnů s důrazem na mezipředmětové vztahy a...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme v Evropské unii

1. ročník - Slovensko

Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. Takovými kamarády jsou pro všechny lidi v České republice naši slovenští sousedé. Dlouho jsme žili ve společném státě, proto jsme si tak blízcí. Rozumíme skoro všemu, co nám povídají, a oni rozumí nám.

V projektu Slovensko jsme si nejprve přiblížili místo, kde žijeme. Postupovali jsme od vzdáleného vesmíru až k mapě střední Evropy. Na mapě jsme si ukázali naši zemi a Slovensko. Poslechli jsme si státní hymnu Slovenska, prohlédli státní znak i vlajku. Na interaktivní tabuli jsme se podívali na obrázky slovenských pamětihodností a také jsme se věnovali porozumění slovenskému jazyku. Že se platí na Slovensku eurem, to děti ví, ale zda dovedou tuto měnu správně porovnávat, sčítat a odčítat, si ověřily v matematických příkladech. Křížovkářské dovednosti děti uplatnily v obrázkových tajenkách, které ukrývaly slovenská města. Odměnou byla pohádka o Maťkovi a Kubkovi. Než se děti pustily do pracovního listu, společně si zazpívaly slovenskou písničku Prší, prší.

Slovensko 1Slovensko 2

2. ročník - Polsko

V projektu Polsko děti společně s Bolkem a Lolkem, kteří sami pocházejí z Polska, plnily různé úkoly zaměřené na naše severní sousedy. Velkým pomocníkem pro některé z těchto aktivit byla interaktivní tabule. Děti vyhledávaly Polsko na mapě, nacházely polská města, seznamovaly se s jazykem - naučily se několik polských slov a poznaly, že polština, jako jazyk slovanský, je našemu podobná a že jí lze rozumět. Následoval poslech polské hymny, která se dětem líbila natolik, že její poslech ještě v průběhu činností několikrát zopakovaly. Dnes si ji určitě s jinou nespletou. Na závěr, jako odměnu za skvělou práci, zhlédly pohádkový příběh „Bolek a Lolek na prázdninách“.

3. ročník - Rakousko, Německo

Tento projekt byl zaměřen na učivo o sousedních státech České republiky – Německu a Rakousku. Žáci se seznamovali se známými německými a rakouskými městy, seznámili se s polohou a rozlohou těchto států, dozvěděli se také něco o průmyslu a zemědělství v těchto zemích, poznali nejvyšší horu v Rakousku Zugspitze a nejvyšší německou stavbu – berlínskou televizní věž. Naučili se několik snadných německých slovíček a poslechli si pohádku Červená Karkulka v němčině a slovenštině. Připravena byla také pracovní a manipulační činnost s papírem a kartonem. Žáci vytvářeli horský hotel podle vlastní fantazie.

Rakousko 1Rakousko 3Rakousko 7Rakousko 5d41d

4. ročník - Kam jezdíme na dovolenou

Atmosféru blížících se prázdnin ještě více umocnil projektový den s názvem „Kam jezdíme na dovolenou.“ Žáci si v něm zpočátku zavzpomínali na uplynulou zimní dovolenou se všemi jejími radovánkami a sporty. Zopakovali si názvy zimních sportů v češtině i v angličtině, ukázali, že se umí orientovat na mapě ČR i Evropy. Znali i naše úspěšné zimní sportovce. Po zimní dovolené přišla na řadu letní, na kterou se všichni tak těší. Tu si děti rozdělily na tuzemskou a zahraniční. Povídaly si o místech, která navštívily, a ukazovaly je na mapě. Zopakovaly si názvy sousedních států, povídaly o zemích, kam jezdí k moři, a naučily se názvy těchto moří. K létu patří i dětské letní tábory s táborovými hrami a písničkami. Některé z nich si děti na závěr projektu zahrály a zazpívaly.

Dovolena 1Dovolena 2Dovolena 3

5. ročník - Velká Británie

V úvodu projektu byly děti pozvány na výlet do jedné ze zemí Evropské unie. Prvním úkolem bylo poznat cíl putování. Indicie, která dětem především napověděla, byl obrázek anglického královského páru. Žáci se seznámili se členy královské rodiny, sestavovali její stručný rodokmen. Poznali pomocí interaktivní tabule části Velké Británie, jejich symboly a zajímavosti. Příznivci sportu se dozvěděli, jaké jsou oblíbené anglické sporty, a jeden z nich, pálkovací hru baseball, si také zahráli. Závěr projektového dne patřil anglické kuchyni. Děti mluvily o typicky anglické snídani a výtvarně ji ztvárnily.

Britanie 1Britanie 2Britanie 3Britanie 4

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání