Projekty EU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v …

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši š...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

ETICKÁ VÝCHOVA

ETICKÁ VÝCHOVA

Základní škola a Mateřská škola v Mutěnicích se v roce 2015 zapojila do rozvojo...

Lenka - avatar Lenka Projekty EU a MŠMT

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci zlepšení jazykové komunikace v anglickém jazyce organizujeme pro ž...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Výzva 51

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vz...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Žijeme bezpečně

Žijeme bezpečně

1. ročník - Ať se mi nic nestane V projektu Žijeme bezpečně se žáci seznamovali s b...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Já

1. ročník - U nás doma Tento projekt byl zaměřen na učivo o rodině a nejbližších os...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Z Mutěnic až na Měsíc

Z Mutěnic až na Měsíc

1. ročník - Mutěnice Vesnice, ve které žijeme, nám připadá známá, ale i tak se dá o...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Dříve než vám klesnou víčka

Dříve než vám klesnou víčka

1. ročník - Večerníček V projektu Večerníček se děti dostaly do říše pohádek a veče...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tradice, zvyky

Tradice, zvyky

1. ročník - Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Mají je rády děti ...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tajemství přírody

Tajemství přírody

1. ročník - Na tom našem dvorečku Projekt Na tom našem dvorečku vychází z učiva prv...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme zdravě

Žijeme zdravě

1. ročník - Od rána do noci Co děláme ráno, kdy máme jít do školy, kdy je čas pro h...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Jak se to dělá

Jak se to dělá

1. ročník - Ferda Mravenec - práce všeho druhu Cílem projektového dne Ferda Mravene...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Ovoce do...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Život dříve a dnes

Život dříve a dnes

1. ročník - Život našich babiček a dědečků Tento projekt se zaměřil na naše babičky...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme v Evropské unii

Žijeme v Evropské unii

1. ročník - Slovensko Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. T...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na přípravu projektových dnů s důrazem na mezipředmětové vztahy a...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Život dříve a dnes

1. ročník - Život našich babiček a dědečků

Tento projekt se zaměřil na naše babičky a dědečky. Cílem byl nejen rozvoj vztahů a úcty ke starší generaci, ale také rozvoj postřehu, sledování detailů v obrázku, určování času, poznávání hodin, minut, ukazování času na hodinách a orientace v časových údajích. Součástí projektu byla také práce s tištěným textem – s dopisem. Porozumění textu si po přečtení dopisu dvojice ověřily odpovědí na připravené otázky. Závěr projektu tvořila odpočinková hra Město, jméno, zvíře, věc a kvízová hra Znáš pohádkové postavy z televize?

babicka 1babicka 2d41d

babicka 3

babicka 4babicka 5d41d

2. ročník - Škola

Žáci třídy 2.A se jakoby mávnutím kouzelného proutku ocitli ve škole jejich babiček, prababiček a praprababiček. Celé vyučování se neslo v duchu staré školy.

Projektový den si kladl za cíl přiblížit dětem rozdíl mezi současným a dřívějším vyučováním na základní - dříve obecné škole. Děti si v knize Jindřicha Šimona Baara přečetly, jak vypadala škola v 19.století. Představu o tehdejším vyučování jim přiblížila i ukázka z filmu Krakonoš a lyžníci. Při povídání s paní učitelkou dospěly k názoru, že ta jejich škola je nesrovnatelně lepší a současní žáci mají mnohem snadnější život než jejich předci.

Znalost názvů měsíců, které je provázejí školním rokem i prázdninami, si děti ověřily na interaktivní tabuli a v pracovním listě. Po vyluštění křížovky s tajenkou, ve které bylo jméno Komenský, se dozvěděly, že jde o jméno učitele národů. Ten je známý myšlenkou, že žáci by se měli učit také hrou. Druháci si jeho metodu ověřili nejen při hře na barvy v angličtině, ale celý den při realizaci projektového vyučování. Také si zkusili, jaké to je psát násadkou se špičkou pera namočenou do tuše. Na závěr projektu o staré škole se děti vydaly na vycházku po stopách míst, kde v Mutěnicích stávala škola.

Skola 1

Skola 2

Skola 4

3. ročník - Řemesla

Projektový den ve 3.ročníku si vytýčil cíl vysvětlit dětem pojem řemeslo a seznámit je s některými starými řemesly, která lidé dříve provozovali. V úvodu byly děti motivovány hrou „Hádej, kdo jsem“, kdy hádaly řemeslo, které si jejich spolužák vybral, potom řemesla pantomimou předváděly a spolužáci je poznávali. Která stará řemesla lidé vykonávali, se dozvěděly z video ukázky v písni „Ten dělá to a ten zas tohle“.

Při práci s textem si žáci rozšířili znalosti o některých starých řemeslech. V pracovním listě třídili řemesla na současná a stará, vykládali smysl přísloví o práci, řadili řemesla podle abecedy. Na interaktivní tabuli poznávali podle nástrojů, který řemeslník je používá.

Děti si také zkusily jedno tradiční řemeslo. Vyráběly dekorace z vizovického pečiva. Na závěr projektu si promyslely, jaké povolání by si chtěly do budoucna zvolit. K tomu nakreslily obrázek a napsaly zdůvodnění své volby. Projektový den žáci zakončili poznáním, že každé povolání /řemeslo/ má ve společnosti své místo a že člověk by se měl stále vzdělávat a zdokonalovat.

P1010190

P1010193

P1010216

4. ročník - Pravěk

Žáci si objasnili a vysvětlili pojem historie. Učili se pracovat s časovou osou a orientovat se v základních časových údajích - letopočtech. Poznávali významné období v historii lidstva - pravěk a seznámili se s vývojem člověka v období pravěku. Na mapě ČR zaznamenávali archeologická naleziště pravěkých lidí u nás, poznávali některé archeologické nálezy - předměty z doby kamenné. Četbou z knihy Lovci mamutů od E. Štorcha mohli prožívat, prostřednictvím hlavních hrdinů, život pravěkých obyvatel.

pravek 1

pravek 2

pravek 3

5. ročník - Nové objevy lidstva

Obsahem projektu Nové objevy lidstva bylo rozšíření znalostí učiva 5. ročníku o vědě a technice a rozšíření povědomí o změnách v životě lidí díky průmyslové revoluci koncem 18. a začátkem 19. století nejen ve světě, ale i v našich zemích. Nejprve se děti seznámily s nejvýznamnějšími světovými objevy a vynálezy 18.-20. století, se jmény vynálezců a objevitelů a vytvořily vlastní žebříček deseti vynálezů či objevů, které považují za nejdůležitější pro naše lidstvo.

Druhá část projektu byla věnována vynálezům a objevům 19. a 20. století v našich zemích. Cílem této části bylo uvědomění si faktu, že také naši vědci, objevitelé a vynálezci jsou světově proslulí a někteří dokonce získali Nobelovu cenu. Během celého projektu děti pracovaly s interaktivní tabulí, získávaly informace pomocí internetu i z encyklopedií, které si přinesly, doplňovaly tabulky, přiřazovaly jména vynálezců k jejich objevům, odpovídaly na otázky. Získané znalosti si ověřovaly vyplněním pracovních listů.

Nejzajímavější částí projektu se stala výroba napodobenin některého z vynálezů. Děti pomocí přineseného materiálu, papírových krabic, papíru, drátů, plastů, železného odpadu tvořily fény, televize, vysavače a další pomocníky dnešní doby.

Objevy 1

Objevy 2

Objevy 3Objevy 4

Objevy 5

Objevy 6

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání