Projekty EU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v …

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši š...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

ETICKÁ VÝCHOVA

ETICKÁ VÝCHOVA

Základní škola a Mateřská škola v Mutěnicích se v roce 2015 zapojila do rozvojo...

Lenka - avatar Lenka Projekty EU a MŠMT

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci zlepšení jazykové komunikace v anglickém jazyce organizujeme pro ž...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Výzva 51

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vz...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Žijeme bezpečně

Žijeme bezpečně

1. ročník - Ať se mi nic nestane V projektu Žijeme bezpečně se žáci seznamovali s b...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Já

1. ročník - U nás doma Tento projekt byl zaměřen na učivo o rodině a nejbližších os...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Z Mutěnic až na Měsíc

Z Mutěnic až na Měsíc

1. ročník - Mutěnice Vesnice, ve které žijeme, nám připadá známá, ale i tak se dá o...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Dříve než vám klesnou víčka

Dříve než vám klesnou víčka

1. ročník - Večerníček V projektu Večerníček se děti dostaly do říše pohádek a veče...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tradice, zvyky

Tradice, zvyky

1. ročník - Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Mají je rády děti ...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tajemství přírody

Tajemství přírody

1. ročník - Na tom našem dvorečku Projekt Na tom našem dvorečku vychází z učiva prv...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme zdravě

Žijeme zdravě

1. ročník - Od rána do noci Co děláme ráno, kdy máme jít do školy, kdy je čas pro h...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Jak se to dělá

Jak se to dělá

1. ročník - Ferda Mravenec - práce všeho druhu Cílem projektového dne Ferda Mravene...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Ovoce do...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Život dříve a dnes

Život dříve a dnes

1. ročník - Život našich babiček a dědečků Tento projekt se zaměřil na naše babičky...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme v Evropské unii

Žijeme v Evropské unii

1. ročník - Slovensko Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. T...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na přípravu projektových dnů s důrazem na mezipředmětové vztahy a...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Jak se to dělá

1. ročník - Ferda Mravenec - práce všeho druhu

Cílem projektového dne Ferda Mravenec – práce všeho druhu bylo seznámit žáky hravou formou se životem mravenců, ale také si uvědomit jejich spolupráci, pracovitost a podobu s lidskou společností. Třída se proměnila ve velké mraveniště v čele s Ferdou Mravencem, který děti provázel spolu se svými kamarády Beruškou a broukem Pytlíkem celým projektovým dnem. Nejprve žáky mravenečky seznámil na interaktivní tabuli se stavbou, vývojem a životem v mraveništi. Dozvěděli se, jak mravenci mezi sebou komunikují, a zahráli si hru, ve které se snažili najít pomocí čichu svoji královnu. S Ferdou si také zazpívali písničku, zahráli PEXESO, zachraňovali polámaného mravenečka a naučili se básničku. V matematice hledali Berušce ztracené tečky, správně je řadili a porovnávali. Nejtěžší úkol mravenečky čekal při stavbě co největšího mraveniště z kostek. Závěrečnou činností tohoto dne bylo pečení voňavých perníčků. Zde se projevila nejen píle, ale také zručnost a šikovnost všech malých mravenečků.

Ferda1Ferda2Ferda3Ferda4

2. ročník - Jak se dělá hudba

Cílem projektu Jak se dělá hudba bylo žáky druhého ročníku hravou formou uvést do světa hudby a seznámit je se základními hudebními pojmy. Hudba u dětí rozvíjí spontánní tvořivý proces, fantazii, muzikálnost, hudební sluch, rytmické cítění a také tvořivost. Celým projektovým dnem žáky provázela holčička Písnička. Ta krůček po krůčku odhalovala tajemství hudby a malé muzikanty seznámila s tóny, notovou osnovou, houslovým klíčem a zápisem not. Na interaktivní tabuli žáci poznávali, co je zvuk a tón, při poslechu rozeznávali zvuky hudebních nástrojů, hledali správný rytmus k písničkám, na okamžik se stali hudebními skladateli a tvořili vlastní muziku, při níž se doprovázeli na Orffovy a hudební nástroje. V muzikantských hádankách poznávali hudební nástroje a zpívali písničky. Dozvěděli se, co je opera, a zhlédli zhudebněnou pohádku O Budulínkovi. Závěr projektu byl věnován výtvarnému ztvárnění hudebních nástrojů.

Hudba 1Hudba 2Hudba 3Hudba 4

3. ročník - Co, jak, z čeho

V projektu Co, jak, z čeho si žáci třetí třídy vysvětlovali základní rozdíl mezi živou a neživou přírodninou. Učili se rozlišovat přírodniny, suroviny a výrobky. Pojmenovávali lidské výtvory, které nás obklopují. Rozpoznávali různé materiály a jejich vlastnosti a orientovali se v jejich použití. Odlišovali výrobky průmyslu a výrobky zemědělské produkce. Seznamovali se s průmyslovou výrobou a zhlédli krátký film o tom, jak se vyrábí tužka. Tato ukázka děti velmi zaujala a musela se proto několikrát opakovat. V časopisech a letácích žáci vyhledávali rozličné výrobky jednotlivých průmyslů – potravinářského, dřevařského, stavebního, chemického, textilního, kožedělného, papírenského apod. Při činnostech se učili pracovat podle slovního návodu a předlohy, což nebylo vždy jednoduché.

P4300031P4300064P5040008P5040010

4. ročník - Před oponou, za oponou

Projektový den pro čtvrťáky se vztahoval k divadlu. Nejdříve žáci hledali pod lupou na interaktivní tabuli slovní výrazy, které používají herci nebo obecenstvo. Tím roztřídili slova do 2 skupin - jeviště a hlediště. U zadaných slov děti určovaly rod a vzor. Seznamovali se se vzhledem jednotlivých divadelních budov u nás. Formou pexesa se snažili zapamatovat, jak vypadají uvnitř, a pak je správně zařazovat. Jednotlivé skupiny dětí se rozdělily, vybraly si jeden obor, který je potřebný k tomu, aby vznikla nějaká divadelní hra, a následně zpracovaly zadanou část. Skupina scénáristů napsala scénář, kostýmní výtvarníci vytvořili kostýmy, rekvizitáři připravili rekvizity – v našem případě rytířské erby. 5. ročník - Věci moderní doby Projekt Věci moderní doby byl zakončením práce na interaktivní tabuli pro děti prvního stupně. Děti se v budoucnu budou setkávat s interaktivní tabulí již od prvního ročníku a již nyní je provází výukou téměř všech předmětů. Při své práci v hodinách využívají různé aktivity připravené učiteli. Projekt Věci moderní doby byl dlouhodobý – žáci si nejprve v hodinách informační a komunikační technologie osvojili práci s jednotlivými ikonami a nástroji a následně jako vyvrcholení projektu vytvořili svoji vlastní přípravu do výuky.

snimek 1snimek 2snimek 4snimek 3snimek 5
Více z této kategorie: Charakteristika projektu »

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání