Projekty EU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v …

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši š...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

ETICKÁ VÝCHOVA

ETICKÁ VÝCHOVA

Základní škola a Mateřská škola v Mutěnicích se v roce 2015 zapojila do rozvojo...

Lenka - avatar Lenka Projekty EU a MŠMT

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci zlepšení jazykové komunikace v anglickém jazyce organizujeme pro ž...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Výzva 51

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vz...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Žijeme bezpečně

Žijeme bezpečně

1. ročník - Ať se mi nic nestane V projektu Žijeme bezpečně se žáci seznamovali s b...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Já

1. ročník - U nás doma Tento projekt byl zaměřen na učivo o rodině a nejbližších os...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Z Mutěnic až na Měsíc

Z Mutěnic až na Měsíc

1. ročník - Mutěnice Vesnice, ve které žijeme, nám připadá známá, ale i tak se dá o...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Dříve než vám klesnou víčka

Dříve než vám klesnou víčka

1. ročník - Večerníček V projektu Večerníček se děti dostaly do říše pohádek a veče...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tradice, zvyky

Tradice, zvyky

1. ročník - Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Mají je rády děti ...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tajemství přírody

Tajemství přírody

1. ročník - Na tom našem dvorečku Projekt Na tom našem dvorečku vychází z učiva prv...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme zdravě

Žijeme zdravě

1. ročník - Od rána do noci Co děláme ráno, kdy máme jít do školy, kdy je čas pro h...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Jak se to dělá

Jak se to dělá

1. ročník - Ferda Mravenec - práce všeho druhu Cílem projektového dne Ferda Mravene...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Ovoce do...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Život dříve a dnes

Život dříve a dnes

1. ročník - Život našich babiček a dědečků Tento projekt se zaměřil na naše babičky...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme v Evropské unii

Žijeme v Evropské unii

1. ročník - Slovensko Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. T...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na přípravu projektových dnů s důrazem na mezipředmětové vztahy a...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme zdravě

1. ročník - Od rána do noci

Co děláme ráno, kdy máme jít do školy, kdy je čas pro hraní s kamarády a co prospívá našemu tělu? O tom všem byl projekt pro žáky prvního ročníku Od rána do noci. Projekt se prolínal všemi předměty, žáci pracovali ve skupinkách. V průběhu dne si děti uvědomovaly posloupnost jednotlivých denních činností. Na interaktivní tabuli si rozdělily svůj školní den na části (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne a večer). K časovým údajům pak přiřazovaly činnosti, které pravidelně samy vykonávají. Každý si sestavil ,,Můj zdravý den“ v podobě filmu, do kterého zařadil denní činnosti, školní povinnosti, zájmy a své koníčky. Následovala četba pohádkového příběhu O Kačence, která se nerada myla. Také se naučily písničku, jak je zdravé udržovat své tělo a ruce v čistotě.

Ke zdravému životnímu stylu patří také zdravá strava – děti se seznámily s potravinovou pyramidou a sestavily si zdravou školní svačinku. Byl to tvarohový dip s ovocem, mrkvová pomazánka, zeleninový talíř a jahodový koktejl. Cílem projektu bylo seznámit žáky se správným režimem dne, prověřit jejich znalost hygienických návyků a naučit je rozeznávat zdravé a nezdravé potraviny.

Rano 1Rano 2Rano 3Rano 4

 

2. ročník - Zdravá výživa

Před samotným projektem měly děti za úkol zapisovat během víkendu všechno, co sní a vypijí. V úvodu projektu proběhlo společné vyhodnocení dvoudenního stravování, následoval rozhovor o výživové pyramidě, kterou také děti ve dvojicích tvořily. Podívaly se, kudy naším tělem putuje ukousnuté sousto chleba a seznámily se tak s trávicí soustavou. Zkoumaly dělení zeleniny, která část zeleniny se zpracovává, a dělení jednotlivých druhů ovoce na bobuloviny, malvice a peckovice. Také zvládly několik kvízů a křížovek, jejichž tajenkou byly věci škodlivé pro člověka.

Zdrava vyziva 1Zdrava vyziva 2

3. ročník - Poznáváme svoje tělo

V projektu Poznáváme svoje tělo se žáci 3. ročníku pokusili pojmenovat a vysvětlit základní potřeby a projevy života člověka, jako jsou například dýchání, přijímání potravy a vody, vylučování, rozmnožování, růst a vývoj, schopnost myslet, dorozumívat se a pracovat. Poznávali jednotlivé lidské orgány a objasňovali jejich význam pro funkci těla. Jednoduše popisovali lidskou kostru a přitom se dozvěděli, že naše kostra má přibližně 206 kostí a je spolu se svaly a klouby důležitou oporou těla, jež nám umožňuje pohyb.

Děti také rozpoznávaly lidské smysly a jejich význam pro člověka. Učily se vnímat své tělo a vyjádřit pocity spojené s jeho činností. Rozpoznávaly význam aktivního pohybu pro zdraví, jako jsou pravidelný pohybový režim, správné držení těla, správné způsoby sezení v lavici a nošení předmětů. Naučily se cvičební sestavu z jógy zvanou Pozdrav slunci, která jim ráno po probuzení pomůže protáhnout si tělo a pozitivně se nastartovat na celý den.

Poznavame svoje telo 4Poznavame svoje telo 5Poznavame svoje telo 18Poznavame svoje telo 21

4. ročník - Sportem ku zdraví

Žáci si v průběhu projektu objasnili pojem sport v různých významech a souvislostech, srovnávali sport jako pohybovou aktivitu dříve a dnes, povídali si o tom, jaké formy sportu mohou v dnešní době aktivně provozovat. Získávali nové poznatky z historie, tradic a pravidel sportů jako je hokej, fotbal, tenis, stolní tenis, gymnastika, atletika, volejbal a košíková. Rozeznávali sportovní náčiní a nářadí jednotlivých sportovních odvětví. Seznámili se s některými sportovci ČR a jejich sportovními úspěchy v mezinárodním měřítku. V turnaji ve stolním tenise si rozvíjeli svoje pohybové schopnosti a zároveň se učili respektovat pravidla soutěžení v duchu „Fair Play“.

Sport 1Sport 2Sport 3Sport 4

5. ročník - Zdravý člověk = rovnováha těla

V tomto projektu se žáci zabývali lidským tělem jako složitým mechanismem. Přirovnávali ho k chodu stroje, jehož části, tak jako jednotlivé soustavy lidského organismu, musí pracovat v rovnováze, aby byl člověk zdravý. Děti si při práci na interaktivní tabuli upevnily znalosti o jednotlivých orgánech a soustavách lidského těla. V pracovních listech se dověděly, jak by měla vypadat zdravá výživa člověka, bez níž naše tělo nemůže správně fungovat. Své znalosti si také rozšířily při práci s internetem a následně je výtvarně uplatnily při tvorbě plakátů jednotlivých soustav lidského těla.

Zdravy clovek 1Zdravy clovek 2Zdravy clovek 3Zdravy clovek 4d41d

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání