Projekty EU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v …

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši š...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

ETICKÁ VÝCHOVA

ETICKÁ VÝCHOVA

Základní škola a Mateřská škola v Mutěnicích se v roce 2015 zapojila do rozvojo...

Lenka - avatar Lenka Projekty EU a MŠMT

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci zlepšení jazykové komunikace v anglickém jazyce organizujeme pro ž...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Výzva 51

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vz...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Žijeme bezpečně

Žijeme bezpečně

1. ročník - Ať se mi nic nestane V projektu Žijeme bezpečně se žáci seznamovali s b...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Já

1. ročník - U nás doma Tento projekt byl zaměřen na učivo o rodině a nejbližších os...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Z Mutěnic až na Měsíc

Z Mutěnic až na Měsíc

1. ročník - Mutěnice Vesnice, ve které žijeme, nám připadá známá, ale i tak se dá o...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Dříve než vám klesnou víčka

Dříve než vám klesnou víčka

1. ročník - Večerníček V projektu Večerníček se děti dostaly do říše pohádek a veče...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tradice, zvyky

Tradice, zvyky

1. ročník - Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Mají je rády děti ...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tajemství přírody

Tajemství přírody

1. ročník - Na tom našem dvorečku Projekt Na tom našem dvorečku vychází z učiva prv...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme zdravě

Žijeme zdravě

1. ročník - Od rána do noci Co děláme ráno, kdy máme jít do školy, kdy je čas pro h...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Jak se to dělá

Jak se to dělá

1. ročník - Ferda Mravenec - práce všeho druhu Cílem projektového dne Ferda Mravene...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Ovoce do...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Život dříve a dnes

Život dříve a dnes

1. ročník - Život našich babiček a dědečků Tento projekt se zaměřil na naše babičky...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme v Evropské unii

Žijeme v Evropské unii

1. ročník - Slovensko Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. T...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na přípravu projektových dnů s důrazem na mezipředmětové vztahy a...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tajemství přírody

1. ročník - Na tom našem dvorečku

Projekt Na tom našem dvorečku vychází z učiva prvouky a je zaměřen na získávání nových vědomostí a znalostí o domácích a hospodářských zvířatech. Děti v projektu pojmenovávaly samce, samice a mláďata jednotlivých zvířat, jejich příbytky a přiřazovaly je k sobě. Seznamovaly se s potravou domácích zvířat, proč je chováme, jaký z nich máme užitek. Do mřížky u obrázků děti doplňovaly známá písmena, zvířata počítaly, porovnávaly a sčítaly a také si povídaly o tom, která zvířata doma chovají. Závěr projektu byl věnován výtvarnému ztvárnění domácích zvířat a jejich příbytků.

Na tom nasem dvorecku 3Na tom nasem dvorecku 6Na tom nasem dvorecku 12Na tom nasem dvorecku 16

 

2. ročník - Čtvero ročních dob

V projektu Čtvero ročních období - jaro získávali žáci poznatky o jarních měsících, počasí na jaře, Velikonočních svátcích a zvyklostech, které tyto svátky provázejí, seznamovali se s pojmem „pašijový týden“. Děti poznávaly jarní květiny i stěhovavé ptáky, kteří se k nám na jaře vracejí. Tyto poznatky procvičovaly a upevňovaly pomocí různých aktivit na interaktivní tabuli. Při řešení slovních úloh s jarní tématikou si děti procvičily matematiku a při přepisu básničky a tvorbě jednoduchého popisu jarních květin zase jazyk český. V závěru projektu jsme se společně naučili jarní písničku a vytvořili pomocí tuše a barev rozkvetlý keř.

3. ročník - Co se skrývá v lese

Projekt „Co se skrývá v lese?“ seznamoval děti s životem v lese v průběhu ročních období. Na jaře se v lese objevuje hmyz, plazi a začínají zpívat ptáci, proto byly také aktivity první části projektového dne zaměřeny na tuto oblasti. Druhá část projektu byla věnována létu - v létě sbíráme houby a lesní plody – proto pohybová hra, matematické činnosti i písnička navazovaly na houbaření. Podzim v lese děti seznámil s nejběžnějšími listnatými i jehličnatými stromy a činnosti zimy byly spojeny s přikrmováním lesní zvěře v krmelcích a zásypech. V závěru projektu doplňovy děti tabulku živočichů žijících v lese. V této tabulce děti poznávaly zvířata a odpovídaly na doplňující otázky učitele. Součástí projektu byla i doplňková činnost pracovních činností, ve které si děti vytvořily sovu z papírového sáčku.

ctvero rocnich dob 1ctvero rocnich dob 2

4. ročník - Pole, louky, širý lán

Cílem projektu Pole, louky, širý lán bylo seznámit žáky se vznikem půdy, naučit je poznávat druhy půd a zjistít, jaký je význam půdy pro náš život a co neprospívá životnímu prostředí. Děti poznávaly polní plodiny a semena, doplňovaly jejich názvy, popisovaly jednotlivé části brambory, řepy a poznávaly obiloviny podle obrázků. V matematice řešily slovní úlohy sčítáním a odčítáním do 1000. V další části projektu určovaly v textu zaměřeném na dané téma slovní druhy, řadily slova podle abecedy, popisovaly části rostlinného těla a rozdělovaly rostliny na dřeviny a byliny. Ve skupinové práci doplňovaly do tabulky způsob využití a využitelné části zemědělských plodin, zařazovaly a třídily plodiny do skupin a kreslily obiloviny. Závěrem popsaly schéma cesty od obilky po koláč a svůj koláč vytvořily z koření na skvrnu z lepidla.

kolac 3kolac 4kolac 11prvnacek

5. ročník - Příroda léčí

Cílem projektu Příroda léčí bylo seznámit děti s některými nejznámějšími léčivými bylinami, jejich charakteristickými znaky, se zásadami sběru, sušení a s dalším využitím těchto léčivých bylin. V úvodu projektu byly děti rozděleny do dvojic, ve kterých během celého dne pracovaly. Nejprve pojmenovávaly známé léčivé rostliny, ty které neznaly, snažily se uhodnout pomocí hry „šibenice. Poté poznávaly léčivé rostliny na základě charakteristik, které byly ukryty ve třídě a na chodbě školy, řadily léčivé rostliny podle abecedy, určovaly vzory i slovní druhy a skládaly nová slova, která mohou vzniknout ze slov heřmánek a jitrocel. Na interaktivní tabuli i v lavicích hrály mezi sebou dvojice pexeso. Kolik zůstane z nasbíraných bylin po jejich usušení, zjišťovaly pomocí zlomků. V závěru projektového dne vytvářela celá třída společný Herbář babky bylinkářky.

Priroda 1Priroda 2Priroda 3
Více z této kategorie: « Žijeme zdravě Tradice, zvyky »

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání