Projekty EU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v …

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši š...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

ETICKÁ VÝCHOVA

ETICKÁ VÝCHOVA

Základní škola a Mateřská škola v Mutěnicích se v roce 2015 zapojila do rozvojo...

Lenka - avatar Lenka Projekty EU a MŠMT

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci zlepšení jazykové komunikace v anglickém jazyce organizujeme pro ž...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Výzva 51

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vz...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Žijeme bezpečně

Žijeme bezpečně

1. ročník - Ať se mi nic nestane V projektu Žijeme bezpečně se žáci seznamovali s b...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Já

1. ročník - U nás doma Tento projekt byl zaměřen na učivo o rodině a nejbližších os...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Z Mutěnic až na Měsíc

Z Mutěnic až na Měsíc

1. ročník - Mutěnice Vesnice, ve které žijeme, nám připadá známá, ale i tak se dá o...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Dříve než vám klesnou víčka

Dříve než vám klesnou víčka

1. ročník - Večerníček V projektu Večerníček se děti dostaly do říše pohádek a veče...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tradice, zvyky

Tradice, zvyky

1. ročník - Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Mají je rády děti ...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tajemství přírody

Tajemství přírody

1. ročník - Na tom našem dvorečku Projekt Na tom našem dvorečku vychází z učiva prv...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme zdravě

Žijeme zdravě

1. ročník - Od rána do noci Co děláme ráno, kdy máme jít do školy, kdy je čas pro h...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Jak se to dělá

Jak se to dělá

1. ročník - Ferda Mravenec - práce všeho druhu Cílem projektového dne Ferda Mravene...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Ovoce do...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Život dříve a dnes

Život dříve a dnes

1. ročník - Život našich babiček a dědečků Tento projekt se zaměřil na naše babičky...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme v Evropské unii

Žijeme v Evropské unii

1. ročník - Slovensko Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. T...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na přípravu projektových dnů s důrazem na mezipředmětové vztahy a...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tradice, zvyky

1. ročník - Vánoce

Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Mají je rády děti i dospělí a všichni věří na jejich kouzelnou moc. O tom všem se mohli přesvědčit v předvánočním čase i žáci prvního ročníku v projektu ,,Kouzlo Vánoc“. Cílem projektu bylo přiblížit žákům historii Vánoc a vánočních zvyků. Žáci se během projektu povídali o vánočních zvycích jednotlivých rodin, o symbolech Vánoc, o Betlému, narození Ježíše, ale také o tom, proč máme jehličnatý strom, co je jmelí, kde roste, proč máme na večeři kapra a také o dalších pokrmech, které se objevují na štědrovečerním stole a samozřejmě také o dárcích a o jejich nadělování.

Společně si naaranžovali a připravili stůl, pod každý talíř schovali kapří šupinku, na nohy stolu vyrobili papírový řetěz, který symbolizoval soudružnost celé rodiny. Za tuto práci se děti odměnily sladkostmi, které doma s maminkami samy napekly a do školy je přinesly na ochutnání. Paní učitelka k tomu ještě uvařila vánoční čaj. Po tomto malém mlsání přišly na řadu vánoční zvyky - rozkrajování jablíčka a hledání hvězdičky, házení střevíčku, lití olova, pouštění lodiček, odkrývání hrníčků a hádání budoucnosti.

V matematice děti zdobily stromeček – ale tentokrát poněkud netradičně - na interaktivní tabuli. Pokud správně vypočítaly příklad, mohly si pověsit na stromek ozdůbku. A když byl stromek nazdobený, čekalo je malé překvapení v podobě dárku. V českém jazyce chytaly vločky, pod kterými byly ukryty hlásky. Na jednotlivé hlásky pak vymýšlely a malovaly dárky pro sebe nebo své nejbližší. Děti se také seznámily s vánočními tradicemi jiných národů a dověděly se, kdo naděluje dárky v těchto zemích. Nechybělo ani zpívání koled a rozdávání dárků.

Vanoce 1Vanoce 5Vanoce 6Vanoce 10

 

2. ročník - Velikonoce

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve spojené s památkou umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Jsou také oslavou jara a nového života. Proto v předvelikonočním týdnu proběhl ve 2. ročníku projekt s názvem Velikonoce.

Děti si nejprve zazpívaly Jarní písničku, povídaly si o jaru, jmenovaly charakteristické znaky jara. Hlavní pozornost byla však věnována Velikonocům – nejvýznamnějšímu svátku jara. Děti se seznámily s pojmem pašijový týden a pojmenovávaly jednotlivé dny velikonočního týdne. U každého dne se seznámily s tradicemi i pověrami, které tento den přináší. Vzpomínaly na velikonoční koledy, které říkají při pomlázce, a také se naučily nové koledy. Při pohádce Poklad z cyklu Krakonošské pohádky si z hlíny nebo plastelíny vymodelovaly jidáše. Pohádka Poklad byla zvolena záměrně, neboť na Velký pátek se otevírají poklady. Následovala ukázka různých technik zdobení kraslic a děti si poté také některou z kraslic mohly vyrobit. Závěr projektu byl věnován hrám, které s sebou jaro přináší a děti je dříve hrávaly (Hledání velikonočních vajíček, Čára, Kuličky).

Velikonoce 1Velikonoce 2Velikonoce 3Velikonoce 4

 

3. ročník - Hody

Tento projekt byl věnován lidovým tradicím, které se v naší obci dodržují v období hodů. Nejprve jsme se seznámili s osobností sv. Kateřiny, která je patronkou zdejšího kostela. Poté jsme si vysvětlili pojem hody a posvícení. Při oblékání do dívčího kroje jsme si jednotlivé části kroje popisovali a povídali si o nich. Jednotlivým částem kroje jsme se také následně věnovali při několika aktivitách na interaktivní tabuli. Tyto činnosti byly přípravou pro samostatnou práci v pracovním listu, ve kterém děti popisovaly kroj a mohly si vybarvit lidový ornament. V závěru projektu si navrhly malovanou mašli jako součást lidového kroje.

Hody 1Hody 2Hody 3Hody 4

 

4. ročník - Vinobraní

S přicházejícím podzimem si děti v projektu Vinobraní osvěžily znalosti o tomto ročním období. Připomenuly si, co všechno se děje v přírodě i v lidském životě během podzimu. Jaké podzimní práce vykonávají zemědělci, co všechno sklízejí z polí a ze zahrad. A hlavně se zabývaly sklizní vinné révy, tedy vinobraním, typickým pro náš region.

Nejdříve třídily ovoce a zeleninu podle doby sklizně (co se sklízí v létě a co na podzim). Tak se dostaly ke sklizni hroznů, k vinobraní, při němž mnohé děti samy pomáhají. Z vlastní zkušenosti sestavily stručný harmonogram prací ve vinici a také postup zpracování a výroby vína. Poznávaly nástroje a potřeby vinařů. Dozvěděly se, že sudy na víno vyrábějí bednáři.

K vinařskému kraji patří i písně o vinohradech a o víně. Jednu z nich, písničku Vinohrady moje, se děti naučily. Vinnou révu výtvarně ztvárnily otiskováním korkové zátky namočené v barvě a doplnily ji vinným listem. Závěr projektu patřil exkurzi do Sklepů Jarošek. Tam si děti prohlédly muzeum vinařství. Dozvěděly se, jak na vinicích pracovali naši předkové.

Vinobrani 1Vinobrani 2Vinobrani 3

 

5. ročník - Masopust

Cílem projektu bylo seznámit děti s méně známým zvykem – Masopustem. Děti o tomto zvyku mnoho nevěděly, některé neznaly a neuměly slovo masopust ani vysvětlit. Netušily, že i v jejich vesnici se mohou s touto prastarou tradicí každoročně setkat. Proto jsme si vysvětlili, co slovo masopust znamená, kam až sahají jeho kořeny, kdy a proč jej slavíme. Jak ho slaví lidé jinde ve světě a jak u nás. Pomocí vyhledaných informací a jejich zpracování na IT se děti dozvěděly o třech masopustních dnech, maskách a různých zvycích, které masopustní veselí provází.

Žáci se snažili za pomoci paní učitelky připravit se a následovně předvést oslavu masopustu a masopustního průvodu u nás ve škole. Děti si vytvořily vlastní plakát a ozdobnou vařečku, šavli, vrkoč, vysvětlili jsme si jejich symboliku. Za pomocí dvou maminek děti usmažily masopustní milosti, které při průvodu školou nabízely k ochutnání kolemjdoucím. Při průvodu školou měly samozřejmě děti na sobě oblečené krásné masopustní masky, které si připravily předem doma. Aby byl průvod veselý a zábavný, naučily se děti některé říkanky a písničky. Nakonec děti ve dvojicích doplnily pracovní listy, v nichž prokázaly získané znalosti a poznatky o tomto svátku.

Masopust 2Masopust 3Masopust 4Masopust 5

 

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání