Projekty EU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v …

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši š...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

ETICKÁ VÝCHOVA

ETICKÁ VÝCHOVA

Základní škola a Mateřská škola v Mutěnicích se v roce 2015 zapojila do rozvojo...

Lenka - avatar Lenka Projekty EU a MŠMT

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci zlepšení jazykové komunikace v anglickém jazyce organizujeme pro ž...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Výzva 51

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vz...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Žijeme bezpečně

Žijeme bezpečně

1. ročník - Ať se mi nic nestane V projektu Žijeme bezpečně se žáci seznamovali s b...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Já

1. ročník - U nás doma Tento projekt byl zaměřen na učivo o rodině a nejbližších os...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Z Mutěnic až na Měsíc

Z Mutěnic až na Měsíc

1. ročník - Mutěnice Vesnice, ve které žijeme, nám připadá známá, ale i tak se dá o...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Dříve než vám klesnou víčka

Dříve než vám klesnou víčka

1. ročník - Večerníček V projektu Večerníček se děti dostaly do říše pohádek a veče...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tradice, zvyky

Tradice, zvyky

1. ročník - Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Mají je rády děti ...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tajemství přírody

Tajemství přírody

1. ročník - Na tom našem dvorečku Projekt Na tom našem dvorečku vychází z učiva prv...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme zdravě

Žijeme zdravě

1. ročník - Od rána do noci Co děláme ráno, kdy máme jít do školy, kdy je čas pro h...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Jak se to dělá

Jak se to dělá

1. ročník - Ferda Mravenec - práce všeho druhu Cílem projektového dne Ferda Mravene...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Ovoce do...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Život dříve a dnes

Život dříve a dnes

1. ročník - Život našich babiček a dědečků Tento projekt se zaměřil na naše babičky...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme v Evropské unii

Žijeme v Evropské unii

1. ročník - Slovensko Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. T...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na přípravu projektových dnů s důrazem na mezipředmětové vztahy a...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Dříve než vám klesnou víčka

1. ročník - Večerníček

V projektu Večerníček se děti dostaly do říše pohádek a večerníčků. Celá třída se jako mávnutím proutku proměnila na postavičku Večerníčka – děti si vyrobily papírovou čepici a střapatý kluk v papírové čepici vyprávěl, že navštěvuje děti již 46 let, že jej nakreslil malíř Radek Pilař a hlas mu propůjčil tehdy pětiletý kluk Michal Citavý.

V další části projektu děti hledaly pohádky i pohádkové postavy z večerníčků a také se naučily písničku. Večerníček tentokrát místo pohádek rozhazoval matematické příklady a žáci soutěžili, kdo nasbírá nejvíce hvězdiček za správnou odpověď. Vyprávěli si o oblíbených postavičkách, četli a dramatizovali pohádku O řepě. Hledali v pohádkách moudro a zároveň poučení. Napsali pro Večerníčka básničku a namalovali svoji nejoblíbenější pohádkovou postavu.

vecernicek 1vecernicek 2vecernicek 4

2. ročník - Povídám, povídám pohádku

Projekt Povídám, povídám pohádku byl zaměřen na literaturu, čtení, vznik a výrobu knih. Děti vzpomínaly na básničky, které spolu s rodiči říkaly, když byly malé, i na knížky, které jim rodiče před spaním čítávali. V básničce Povídám, povídám pohádku následně hledaly slovesa i slova citově zabarvená. Spolu s paní učitelkou si povídaly o tom, jak se knihy postupně vyvíjely a z čeho se vyráběly, a také o spisovateli Josefu Ladovi, který psal hlavně pro děti.

Celý projekt směřoval k výrobě vlastního leporela, takže se děti nejprve pokusily poskládat si vlastní leporelo s matemetickými příklady, s ovocem i zeleninou a s hudebními nástroji. Toto leporelo děti skládaly podle písničky Já jsem muzikant, kterou si společně zazpívaly a také ji ztvárnily pohybem. Slovo leporelo také vyšlo v tajence křížovky, kterou děti doplňovaly spolu s dalšími úkoly na pracovním listě.

Samotná tvorba vlastního leporela začala tím, že se každé z dětí snažilo vymyslet básničku o sobě a samo sebe nakreslit. Hotové výtvory byly lepeny na kartony, které jsme svázali k sobě a vzniklo naše třídní leporelo.

leporeloleporelo 1

3. ročník - Přísloví napoví

Cílem tohoto projektu bylo vysvětlit a zpřístupnit dětem smysl přísloví a vyložit ho slovy, jimž děti v dnešní době porozumí. Jednotlivými aktivitami se žáci prostřednictvím vlastního prožitku a zkušeností učili chápat obsah a smysl přísloví Trpělivost růže přináší. Z rozházených slov skládali jednotlivá přísloví, pokoušeli se je vysvětlovat vlastními slovy, hádat podle obrázků či v přísloví doplňovat chybějící slova.

Při skupinové práci děti přiřazovaly k jednotlivým příslovím básničky, které tato přísloví charakterizovaly. Sestavováním a skládáním tangramu si rozvíjely a trénovaly svoji trpělivost, ale také si mohly rozvíjet fantazii vymýšlením vlastních příběhů k přísloví, které si samy vybraly.

Prislovi napovi 3Prislovi napovi 10

4. ročník - Kdo to napsal

Knihy vyvolávají myšlenky, touhy, obavy, zprostředkují objevy. Pravidelné předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti, posiluje jeho sebevědomí. Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Projekt Dříve než vám klesnou víčka je zaměřen na učivo o autorech dětské literatury. Žáci poznávají nejen české spisovatele, jejich některá díla si mohou přečíst ve škole v rámci mimočítankové četby, ale také švédskou spisovatelku Astrid Lindgrenovou a její tvorbu.

Děti si zahrají hru Milionář, odpovídají na zadané otázky a za správné odpovědi dostávají body do týmové hry. Na závěr si žáci sami vytvoří svůj krátký pohádkový příběh, ten zapíší na papír a celá skupina všechny příběhy spojí na jeden filmový pás.

kdo to napsal 1kdo to napsal 2kdo to napsal 3

5. ročník - Ilustrátoři našich knih

Tento projekt byl věnován ilustrátorům dětských knih a jejich tvorbě. Jako motivaci k projektu měly děti složit puzzle – rozstříhané ilustrace z knih pro děti. Po jejich složení a nalepení na papír připevnily všechny ilustrace na tabuli a společně vzpomínaly, ze které knihy jednotlivé obrázky pocházejí. Názvy těchto knih si zapsaly do pracovního listu, který následně využily při práci na internetu – úkolem bylo najít ke každému obrázku ilustrátora, který danou kresbu nakreslil. Poté děti skládaly z přeházených písmen příjmení jednotlivých ilustrátorů.

Velký úspěch sklidil následující kvíz. V něm karty rozmístěné na chodbě ukrývaly ilustrace a děti se měly rozhodnout, který z nabízených malířů danou ilustraci nakreslil. Kdo správně poznal malíře všech ilustrací, zjistil tajenku, kterou bylo nutno číst pozpátku. Do následující křížovky zapisovaly děti příjmení malířů podle postupně zobrazovaných ilustrací. V tajence vyšlo jméno ilustrátorky Heleny Zmatlíkové, s jejímž životopisem se dvojice formou samostatného čtení a odpovídáním na připravené otázky seznámily.

V průběhu projektu si žáci postupně upevňovali získané znalosti o ilustrátorech a jejich tvorbě pestrými činnostmi nejen na interaktivní tabuli. Tyto znalosti si mohli ověřit v závěrečném opakování při hře AZ kvíz. Závěrem projektu si každé z dětí vybralo část ilustrace některého z malířů pro děti a vyzkoušelo si pomocí tuše a kříd dokreslit zbytek tohoto obrázku.

Ilustratori 1Ilustratori 2Ilustratori 3Ilustratori 4Ilustratori 5

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání