Projekty EU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v …

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši š...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

ETICKÁ VÝCHOVA

ETICKÁ VÝCHOVA

Základní škola a Mateřská škola v Mutěnicích se v roce 2015 zapojila do rozvojo...

Lenka - avatar Lenka Projekty EU a MŠMT

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci zlepšení jazykové komunikace v anglickém jazyce organizujeme pro ž...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Výzva 51

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vz...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Žijeme bezpečně

Žijeme bezpečně

1. ročník - Ať se mi nic nestane V projektu Žijeme bezpečně se žáci seznamovali s b...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Já

1. ročník - U nás doma Tento projekt byl zaměřen na učivo o rodině a nejbližších os...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Z Mutěnic až na Měsíc

Z Mutěnic až na Měsíc

1. ročník - Mutěnice Vesnice, ve které žijeme, nám připadá známá, ale i tak se dá o...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Dříve než vám klesnou víčka

Dříve než vám klesnou víčka

1. ročník - Večerníček V projektu Večerníček se děti dostaly do říše pohádek a veče...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tradice, zvyky

Tradice, zvyky

1. ročník - Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Mají je rády děti ...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tajemství přírody

Tajemství přírody

1. ročník - Na tom našem dvorečku Projekt Na tom našem dvorečku vychází z učiva prv...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme zdravě

Žijeme zdravě

1. ročník - Od rána do noci Co děláme ráno, kdy máme jít do školy, kdy je čas pro h...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Jak se to dělá

Jak se to dělá

1. ročník - Ferda Mravenec - práce všeho druhu Cílem projektového dne Ferda Mravene...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Ovoce do...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Život dříve a dnes

Život dříve a dnes

1. ročník - Život našich babiček a dědečků Tento projekt se zaměřil na naše babičky...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme v Evropské unii

Žijeme v Evropské unii

1. ročník - Slovensko Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. T...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na přípravu projektových dnů s důrazem na mezipředmětové vztahy a...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

1. ročník - U nás doma

Tento projekt byl zaměřen na učivo o rodině a nejbližších osobách dětí. V projektu si žáci zapamatovali názvy jednotlivých členů rodiny – tatínek, maminka, syn, dcera, bratr, sestra, mimino, dvojčata, dědeček, babička, vnuk, vnučka, teta, strýc, bratranec, sestřenice.

Popisovali svoji rodinu, poznávali činnosti dospělých lidí v životě rodiny a také se dověděli mnoho nového o zvířatech v přírodě. Přemýšlí o životě jejich rodiny a porovnávali shody nebo rozdíly. Seznámili se s některými anglickými výrazy vztahujícími se k popisu domu a procvičili si hravou formou sčítání a odčítání do 20.

Doma 1Doma 2

2. ročník - Ten dělá to a ten zas tohle

Tento projekt byl věnován běžným povoláním, která vykonávají nejen rodiče dětí a lidé v jejich blízkém okolí, ale také povoláním, která postupně zanikají, nebo už úplně vymizela. Při činnostech na interaktivní tabuli si žáci rozvíjeli nejen paměť a postřeh. Nejprve skládali názvy povolání z přeházených písmen a poté zapisovali do pracovního listu všechna povolání, která si po jejich krátkém odkrytí zapamatovali. Součástí pracovního listu bylo řazení pomůcek typických pro určité povolání podle abecedy a určení názvů povolání. Následující řešení osmisměrky a křížovky sklidilo u dětí velký úspěch. Celým projektem nás pro pobavení provázela pantomima, ve které žáci předváděli různá povolání. V závěru projektu každé z dětí namalovalo obrázek, ve kterém zachytilo svou současnou představu o tom, jaké povolání by chtělo v budoucnu vykonávat.

Ten dela 1Ten dela 2

3. ročník - Můj dům, můj hrad

V projektu Můj dům, můj hrad se děti zabývaly bydlením člověka od stavby domu, přes jeho zařízení až po praktické činnosti při navrhování vlastního pokoje či tvorbě makety bytu. Nejprve si ujasnily, že žijí v České republice, a upevnily si znalosti o naší vlasti. Zopakovaly si rozdělení republiky na jednotlivé země, ukázaly si na mapě kraje ČR. Upřesnily si, že jejich domovem jsou Mutěnice, ležící v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín. Dozvěděly se, co jsou státní symboly ČR. Po poslechu národní hymny si připomněly krásy naší země, o nichž se v hymně zpívá.

V další části projektu se děti stručně seznámily s vývojem lidského obydlí od nejstarších dob až po dnešek. Jmenovaly různé druhy stavebního materiálu i nářadí potřebných ke stavbě domu. Sestavovaly pořadí stavebních prací, povídaly si o řemeslech a řemeslnících, kteří se na stavbě domu podílejí, a také si vysvětlily pojmem bytové doplňky, bez kterých by domov nebyl útulný. Závěr projektu patřil praktickým činnostem. Nejprve si děti pomocí počítačového programu samy navrhovaly pokoj svých snů a potom ve dvojicích tvořily maketu bytu. Do něj si vyráběly zařízení a nábytek z kartónu, krabiček a papíru. Ze vzorků látek si zhotovily záclony, koberce či potahy.

Dum 1Dum 3

4. ročník - V nouzi poznáš přítele

Tento projekt byl věnován tématu, které je mezi dětmi velice aktuální. Jednalo se o jejich kamarády a přátele. Formou pojmové mapy a později otevřeného rozhovoru se děti vyjadřovaly k tomu, jaké vlastnosti by měl mít jejich kamarád. Čeho si na kamarádství a kamarádovi váží, co jim kamarádství dává. Seznámením se s několika citáty o přátelství děti poznaly, že tato otázka provází lidstvo od nepaměti, protože se o přátelství zmiňoval již Aristoteles. Pracovní list byl tvořen křížovkou s tajenkou, pětilístkem a vlastním vyjádřením dětí, čeho si váží na kamarádovi a co jim naopak nejvíce vadí na chování lidí v jejich okolí. Následovalo rozdělení do čtyřčlenných skupin, kdy každá skupina dostala pracovní pokyny a čas na řešení vědomostních i dovednostních úkolů. Po uzavření skupinové práce děti vytvořily dvojice (rozdělením čtveřic) a dostaly rozepsaný příběh, k němuž měly domyslet konec tak, aby se ukázalo, že v nouzi poznáš přítele. V závěru projektu děti nakreslily portrét svého kamaráda.

V nouzi 1V nouzi 2V nouzi 3

5. ročník - Moje tělo

Celý projekt Moje tělo byl určen pro žáky páté třídy jako závěrečné opakování tématického celku učiva přírodovědy Člověk. V první části se děti rozdělily do skupin a vyplnily si svůj identifikační průkaz. Udávaly míry, výšku, váhu apod. Kdo ve třídě má nejdelší vlasy, největší nohu a mnohá další nej… zjišťovali páťáci měřením. V této části jsme si také vyprávěli o člověku, jeho zevnějšku a charakteristických rysech, o zařazení z biologického hlediska mezi savce, obratlovce. Každá skupinka podle překladu anglických slovíček kreslila obrázek člověka a tím zjistila tři lidské rasy člověka: bílá, černá, žlutá. Na závěr první části děti na interaktivní tabuli řadily jednotlivá období lidského života, poté zástupce těchto období vyhledávaly v časopisech. Ve druhé části si děti opakovaly znalosti o člověku. Na interaktivní tabuli si zopakovaly popis opěrné a pohybové soustavy. Přiřazovaly slova k obrázkům, k částem těla, doplňovaly pracovní listy, čtyřsměrku, odpovídaly na otázky.

Ve třetí části projektu si děti otestovaly zábavnou formou všechny své smysly. V závěru si každá skupinka své výtvory nalepila na papír a výstupem celého projektu byl závěrečný opakovací test, ve kterém děti prokázaly, že své tělo znají velmi dobře.

Telo 1Telo 2Telo 3Telo 4

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání