Projekty EU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v …

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši š...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

ETICKÁ VÝCHOVA

ETICKÁ VÝCHOVA

Základní škola a Mateřská škola v Mutěnicích se v roce 2015 zapojila do rozvojo...

Lenka - avatar Lenka Projekty EU a MŠMT

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci zlepšení jazykové komunikace v anglickém jazyce organizujeme pro ž...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Výzva 51

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vz...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Žijeme bezpečně

Žijeme bezpečně

1. ročník - Ať se mi nic nestane V projektu Žijeme bezpečně se žáci seznamovali s b...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Já

1. ročník - U nás doma Tento projekt byl zaměřen na učivo o rodině a nejbližších os...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Z Mutěnic až na Měsíc

Z Mutěnic až na Měsíc

1. ročník - Mutěnice Vesnice, ve které žijeme, nám připadá známá, ale i tak se dá o...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Dříve než vám klesnou víčka

Dříve než vám klesnou víčka

1. ročník - Večerníček V projektu Večerníček se děti dostaly do říše pohádek a veče...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tradice, zvyky

Tradice, zvyky

1. ročník - Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Mají je rády děti ...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tajemství přírody

Tajemství přírody

1. ročník - Na tom našem dvorečku Projekt Na tom našem dvorečku vychází z učiva prv...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme zdravě

Žijeme zdravě

1. ročník - Od rána do noci Co děláme ráno, kdy máme jít do školy, kdy je čas pro h...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Jak se to dělá

Jak se to dělá

1. ročník - Ferda Mravenec - práce všeho druhu Cílem projektového dne Ferda Mravene...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Ovoce do...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Život dříve a dnes

Život dříve a dnes

1. ročník - Život našich babiček a dědečků Tento projekt se zaměřil na naše babičky...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme v Evropské unii

Žijeme v Evropské unii

1. ročník - Slovensko Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. T...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na přípravu projektových dnů s důrazem na mezipředmětové vztahy a...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme bezpečně

1. ročník - Ať se mi nic nestane

V projektu Žijeme bezpečně se žáci seznamovali s bezpečnými pravidly při cestě do školy a při práci ve třídě. Uvědomovali si význam tolerance, pomoci, vzájemné úcty, snášenlivosti a také se seznamovali se základními právy, povinnostmi i problémy, které provázejí soužití všech dětí a lidí. V závěru si vytvořili vlastní pravidla, povídali si o chování v hodinách i o přestávkách.

PB020020PB020015PB020017

 

2. ročník - Bezpečně do školy i ze školy

V projektu Bezpečně do školy i ze školy děti poznávaly pravidla bezpečného chování i jednání – jak se chovat na ulici, v dopravní situaci, jaká důležitá telefonní čísla si pamatovat, jak správně cestovat s rodiči v autě, co dělat, když se ztratí, kdy pomáhat - nepomáhat druhým lidem, jak chránit sám sebe. Také pojmenovávaly dopravní značky vyskytující se v okolí školy a bydliště – učily se porozumět jejich významu a respektovat je. Získané znalosti si také ověřily v terénu na ulici.

Bezpecne 1Bezpecne 2Bezpecne 3Bezpecne 4
 

3. ročník - Než vyjedu na silnici

Dovršením deseti let mohou děti vyrazit bez doprovodu starších samy na silnici. Aby tento start byl pro žáky co nejbezpečnější, byl zařazen projekt Než vyjedu na silnici právě do 3. ročníku. Cílem projektu bylo zopakovat základní pravidla silničního provozu a připravit žáky tak, aby se stali řádnými účastníky silničního provozu, kteří se chovají bezpečně a neohrožují sebe ani ostatní. Desatero mladého cyklisty tvořené dětmi shrnovalo základní informace, které by měl každý cyklista nejen znát, ale především se podle nich v dopravním provozu chovat. Před vyjetím na silnici by se měl každý cyklista nejen vhodně obléci, ale také nasadit přilbu a zkontrolovat si své kolo. S povinnou, nepovinnou a doporučenou výbavou kola a jeho doplňky se žáci seznámili na interaktivní tabuli. K pojmenování a ukázce sloužilo i skutečné kolo jednoho z žáků a cyklodoplňky (reflexní vesty, pásky, přilby, chrániče, odrazky, světla), které si děti přinesly z domu. Závěr první části projektu byl věnován historii vývoje kol. Druhá část projektu byla realizována formou hry „Mutěnická cyklostezka“. Děti vytvořily dvojice a podle mapy se vydaly cyklostezkou po okolních obcích. V každé obci je čekal připravený úkol nejen na interaktivní tabuli, ale také v pracovním listu, za jehož splnění mohly dvojice získat zelený nebo žlutý trikot. V cíli cyklostezky si mohly děti informace, které na „Mutěnické cyklostezce“ získaly, ověřit v opakovacím testu. Na závěr si každý tuší nakreslil a barvami domaloval své kolo, které nalepil na velký balicí papír dotvořený vyrobenými dopravními značkami.

Kolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4

 

4. ročník - Člověk v tísni

Cílem projektu bylo připravit a naučit děti správně se rozhodovat a reagovat v krizových situacích, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Na interaktivní tabuli si žáci zopakovali důležitá telefonní čísla Integrovaného záchranného systému a zmínili se o některých charitativních organizacích a jejich činnosti. Připomněli si číslo dětské Linky bezpečí, na které mohou děti zavolat v případě šikany, domácího násilí, týrání. Slohové práce děti motivovaly k zamyšlení o náročnosti povolání záchranářů. Seznámily se s vybavením a výstrojí záchranných složek a toto vybavení jednotlivým členům přiřazovaly. Zpestřením celého projektu byla přednáška o první pomoci a prohlídka sanitního vozu. Závěrem děti vytvořily koláž z tištěných obrázků na téma Záchranáři.

Tisen 1Tisen 2Tisen 3Tisen 4Tisen 5

 

5. ročník - Žijí s námi

Žáci se zamýšleli nad otázkou - Jak se žije ve tmě? Srovnávali rozdíly v životě zdravé osoby a nevidomého člověka. Seznámili se s historií vzniku Braillova písma a jeho využívání až do současnosti. Poznali znakovou řeč jednoruční a českou znakovou řeč dvouruční. Zvládli jednoduše „komunikovat“ ve znakové řeči. Prostřednictvím internetových stránek poznali některé organizace, centra a sdružení, která pomáhají handicapovaným lidem. Prožitkovými aktivitami se žáci učili vnímat život nevidomého a neslyšícího, pokoušeli se vcítit do každodenních situací, které musí zvládat vzhledem ke svému znevýhodnění.

Ziji s nami 1Ziji s nami 2Ziji s nami 3Ziji s nami 4
 
Více z této kategorie: « Já

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání