Projekty EU

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v …

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši š...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

ETICKÁ VÝCHOVA

ETICKÁ VÝCHOVA

Základní škola a Mateřská škola v Mutěnicích se v roce 2015 zapojila do rozvojo...

Lenka - avatar Lenka Projekty EU a MŠMT

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci zlepšení jazykové komunikace v anglickém jazyce organizujeme pro ž...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Výzva 51

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vz...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Žijeme bezpečně

Žijeme bezpečně

1. ročník - Ať se mi nic nestane V projektu Žijeme bezpečně se žáci seznamovali s b...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Já

1. ročník - U nás doma Tento projekt byl zaměřen na učivo o rodině a nejbližších os...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Z Mutěnic až na Měsíc

Z Mutěnic až na Měsíc

1. ročník - Mutěnice Vesnice, ve které žijeme, nám připadá známá, ale i tak se dá o...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Dříve než vám klesnou víčka

Dříve než vám klesnou víčka

1. ročník - Večerníček V projektu Večerníček se děti dostaly do říše pohádek a veče...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tradice, zvyky

Tradice, zvyky

1. ročník - Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Mají je rády děti ...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tajemství přírody

Tajemství přírody

1. ročník - Na tom našem dvorečku Projekt Na tom našem dvorečku vychází z učiva prv...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme zdravě

Žijeme zdravě

1. ročník - Od rána do noci Co děláme ráno, kdy máme jít do školy, kdy je čas pro h...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Jak se to dělá

Jak se to dělá

1. ročník - Ferda Mravenec - práce všeho druhu Cílem projektového dne Ferda Mravene...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Ovoce do...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Život dříve a dnes

Život dříve a dnes

1. ročník - Život našich babiček a dědečků Tento projekt se zaměřil na naše babičky...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme v Evropské unii

Žijeme v Evropské unii

1. ročník - Slovensko Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. T...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na přípravu projektových dnů s důrazem na mezipředmětové vztahy a...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Hanka

Hanka

Informativní schůzka pro rodiče - MŠ, Přípravná třída

Vedení ZŠ a MŠ Mutěnice oznamuje rodičům dětí, které budou ve školním roce 2018/2019 navštěvovat MŠ a Přípravnou třídu, že proběhnou informativní schůzky.

 • Přípravná třída - středa 29. srpna 2018 v 16.00 hodin ve třídě IV.B na základní škole.
 • Mateřská škola - čtvrtek 30. srpna 2018 v 17.00 hodin ve třídách s třídními učitelkami.

0 2

Zápis do ZŠ

prvaciVe středu 25. 4. 2018 proběhl na naší škole zápis do prvních tříd. Přijato bylo 39 dětí, které dosáhnou do 31. 8. 2018 věku 6 let. Ve školním roce 2018/2019 budou navštěvovat jednu ze dvou prvních tříd.

Děti bez obtíží prokázaly znalosti a dovednosti, které jsou u zápisu vyžadovány, např. rozlišit levou a pravou stranu, napočítat do deseti, říct jednoduchou básničku a pohádku, poznat barvy a základní geometrické tvary, poskládat puzzle podle předlohy, vědět základní údaje o sobě a své rodině aj.

Děti, kterým byl doporučen odklad, mohou nastoupit do přípravného ročníku. Ten bude po prvním úspěšném zkušebním běhu opět otevřen i ve školním roce 2018/2019. Všem dětem gratulujeme a těšíme se na společně strávený čas!

Alena Pražáková

Rozhodnutí o přijetí žáků do ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Mutěnice, okres Hodonín od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

30/2018 49/2018
32/2018 51/2018
34/2018 53/2018
36/2018 54/2018
39/2018 56/2018
41/2018 57/2018
42/2018 59/2018
43/2018 60/2018
44/2018 61/2018
45/2018 63/2018
46/2018 64/2018
47/2018 65/2018
48/2018  

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Mutěnice, okres Hodonín ke krajskému úřadu JM kraje.

V Mutěnicích dne 4. 5. 2018

                                                                                         Mgr. Marie Kujová

                                                                                            ředitelka školy

P1010380

Zápis dětí do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 

PONDĚLÍ 14. 5. 2018 od 12:30 – 17:00 hodin ve SBOROVNĚ MŠ.

Jedná se pouze o administrativní jednání
(stačí účast zákonného zástupce).

Zákonný zástupce předloží rodný list dítě, občanský průkaz a odevzdá

 • - vyplněnou žádost o přijetí  
 • - zápisní list
 • - přihlášku ke stravování, vyjádření lékaře 
    (tiskopisy si můžete vyzvednout v MŠ Mutěnice od 11. 4. 2018, nebo je najdete na http://zsmutenice.cz/zapis-do-ms)

 

zapis

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání