Projekty EU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v …

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši š...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

ETICKÁ VÝCHOVA

ETICKÁ VÝCHOVA

Základní škola a Mateřská škola v Mutěnicích se v roce 2015 zapojila do rozvojo...

Lenka - avatar Lenka Projekty EU a MŠMT

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci zlepšení jazykové komunikace v anglickém jazyce organizujeme pro ž...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Výzva 51

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vz...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Žijeme bezpečně

Žijeme bezpečně

1. ročník - Ať se mi nic nestane V projektu Žijeme bezpečně se žáci seznamovali s b...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Já

1. ročník - U nás doma Tento projekt byl zaměřen na učivo o rodině a nejbližších os...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Z Mutěnic až na Měsíc

Z Mutěnic až na Měsíc

1. ročník - Mutěnice Vesnice, ve které žijeme, nám připadá známá, ale i tak se dá o...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Dříve než vám klesnou víčka

Dříve než vám klesnou víčka

1. ročník - Večerníček V projektu Večerníček se děti dostaly do říše pohádek a veče...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tradice, zvyky

Tradice, zvyky

1. ročník - Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Mají je rády děti ...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Tajemství přírody

Tajemství přírody

1. ročník - Na tom našem dvorečku Projekt Na tom našem dvorečku vychází z učiva prv...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme zdravě

Žijeme zdravě

1. ročník - Od rána do noci Co děláme ráno, kdy máme jít do školy, kdy je čas pro h...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Jak se to dělá

Jak se to dělá

1. ročník - Ferda Mravenec - práce všeho druhu Cílem projektového dne Ferda Mravene...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Ovoce do škol Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu Ovoce do...

Hanka - avatar Hanka Projekty EU a MŠMT

Život dříve a dnes

Život dříve a dnes

1. ročník - Život našich babiček a dědečků Tento projekt se zaměřil na naše babičky...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Žijeme v Evropské unii

Žijeme v Evropské unii

1. ročník - Slovensko Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. T...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na přípravu projektových dnů s důrazem na mezipředmětové vztahy a...

Admin - avatar Admin Projekt Škola pro život

Hanka

Hanka

Zápis do ZŠ

prvaciVe středu 25. 4. 2018 proběhl na naší škole zápis do prvních tříd. Přijato bylo 39 dětí, které dosáhnou do 31. 8. 2018 věku 6 let. Ve školním roce 2018/2019 budou navštěvovat jednu ze dvou prvních tříd.

Děti bez obtíží prokázaly znalosti a dovednosti, které jsou u zápisu vyžadovány, např. rozlišit levou a pravou stranu, napočítat do deseti, říct jednoduchou básničku a pohádku, poznat barvy a základní geometrické tvary, poskládat puzzle podle předlohy, vědět základní údaje o sobě a své rodině aj.

Děti, kterým byl doporučen odklad, mohou nastoupit do přípravného ročníku. Ten bude po prvním úspěšném zkušebním běhu opět otevřen i ve školním roce 2018/2019. Všem dětem gratulujeme a těšíme se na společně strávený čas!

Alena Pražáková

Rozhodnutí o přijetí žáků

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Mutěnice, okres Hodonín od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

30/2018 49/2018
32/2018 51/2018
34/2018 53/2018
36/2018 54/2018
39/2018 56/2018
41/2018 57/2018
42/2018 59/2018
43/2018 60/2018
44/2018 61/2018
45/2018 63/2018
46/2018 64/2018
47/2018 65/2018
48/2018  

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Mutěnice, okres Hodonín ke krajskému úřadu JM kraje.

V Mutěnicích dne 4. 5. 2018

                                                                                         Mgr. Marie Kujová

                                                                                            ředitelka školy

P1010380

Zápis dětí do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 

PONDĚLÍ 14. 5. 2018 od 12:30 – 17:00 hodin ve SBOROVNĚ MŠ.

Jedná se pouze o administrativní jednání
(stačí účast zákonného zástupce).

Zákonný zástupce předloží rodný list dítě, občanský průkaz a odevzdá

  • - vyplněnou žádost o přijetí  
  • - zápisní list
  • - přihlášku ke stravování, vyjádření lékaře 
      (tiskopisy si můžete vyzvednout v MŠ Mutěnice od 11. 4. 2018, nebo je najdete na http://zsmutenice.cz/zapis-do-ms)

 

zapis

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání