Řád školního stravování

Pokyny pro stravování v Základní škole Mutěnice

 1. Žák se ke školnímu stravování přihlašuje Přihláškou ke stravování. Tato přihláška je závazná a strava je od prvního dne školního roku účtována tak, jak je uvedeno na přihlášce. Podpisem přihlášky ke stravování bere zákonný zástupce žáka podmínky na vědomí a bude je respektovat.
 2. Pokud žák během školního roku ukončuje školní docházku v základní škole, nahlásí tuto skutečnost vedoucí stravování. Odhlášení ze stravování během školního roku se provádí písemně na formuláři, který vydává vedoucí stravování.
 3. Žák musí pro výdej stravy používat čip. Cena čipu je 30 Kč.
 4. Platby lze provádět z účtů všech bank a také ze sporožirového účtu. V bance je potřeba dát svolení k inkasu pro číslo účtu stravného 127861799/300. Variabilní symbol a částka se neuvádí.
 5. Pokud nebude záloha na stravné z jakéhokoliv důvodu z účtu strávníka inkasována, je rodič povinen stravné doplatit v hotovosti nebo složenkou, která bude dodatečně vydána. Nezaplacení stravného může být důvodem pro ukončení stravování žáka (dle zákona 561/2004Sb.).
 6. Stravné se platí zálohově. To znamená, že v srpnu je z účtů strávníků inkasována záloha na celý měsíc září včetně školného u  MŠ a družiny. Částka za odhlášenou stravu v září je odečtena ze zálohy na říjen atd.
 7. Pokud je žák přítomen ve škole má právo odebrat denně 1 dotovaný oběd.
 8. Odhlášky ze stravy přijímá vedoucí stravování den předem do 14.30 hodin osobně, na telefonu 518854, nebo e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 9. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole může být vydána strava do čistých jídlonosičů.
 10. Další dny nepřítomnosti žáka je povinností žáka nebo zákonného zástupce stravu odhlásit. Učitelé žáky ze stravování neodhlašují. Po dobu nepřítomnosti může žák odebírat stravu jen za plnou cenu. Odhlášené obědy se odečítají následující měsíc.
 11. Obědy v době nemoci se vyzvedávají ve výdejně jídla. Vchod do výdejny je z ulice, ne přes jídelnu. Strava je určena k přímé spotřebě a to nejdéle do 14 hodin. Za vydanou stravu do jídlonosičů a odnesenou mimo prostory školní kuchyně již školní kuchyně nezodpovídá.Výdejní doba je od 11 – 12 hodin.
 12. Pokud žák zapomene čip, nahlásí tuto skutečnost v době od 7.30 – 8.00 hodin v kanceláři vedoucí školní jídelny a strava mu bude vydána.
 13. Informace podá a případné dotazy zodpoví vedoucí stravování v pracovní dny v době 6.30 - 15.00 hodin.

Svačiny žáků

 1. Svačiny jsou vydávány ve školní jídelně. Při nepřítomnosti žáka musí být ze svačin odhlášen. Změny odebírání svačin je zákonný zástupce ihned povinen nahlásit telefonicky nebo osobně vedoucí stravování. K výdeji svačin je žák povinen používat čip. Svačiny jsou cenově odlišeny pro věk 7 - 10 let a 11 a více let, věk strávníka se posuzuje v daném školním roce.

Pokyny pro stravování v Mateřské škole Mutěnice

  1. Přihlašování a odhlašování stravy přijímají den předem učitelky MŠ.
  2. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. To znamená, že neodhlášená strava se může pro tento případ vydat do jídlonosičů. Další dny nepřítomnosti se strava musí odhlásit. Strava se vydává ve výdejně jídla Základní školy od 11 do 12 hodin.
  3. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne-li se s ředitelkou na jiný termín platby, může ředitelka mateřské školy po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.
  4. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

 Školné a stravné Základní škola a Mateřská škola Mutěnice

-       MŠ celodenní                    300 Kč

-       MŠ půldenní                      200 Kč

Dítě, které dosáhne v daném školním roce věk 7 let, platí po celý školní rok stravné v kategorii pro věkovou skupinu 7 - 10 let.

 

Ceny stravného žáků

 1. Cena stravného je určována vyhláškou 107/2005Sb. Finanční limit na potraviny je dán věkem strávníka a je platný od 1. února 2012. Věk strávníka se posuzujedaném školním roce tj. od 1.9 do 31.8. Cena obědu může být v průběhu školního roku upravována.

 

 
věk
svačina
oběd
svačina
celkem
3 - 6
8 Kč
16 Kč
6 Kč
30 Kč
7 a více
8 Kč
18 Kč
6 Kč
32 Kč
Pitný režim je zahrnut v ceně celodenního stravného.
 
 
 
 
 
 
7 – 10 let
 
18 Kč
 
 
11 – 14 let
 
20 Kč
 
 
15 let a více
 
23 Kč
 
 

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání