Školní družina

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Děti ve školní družině pracují podle školního vzdělávacího programu pro školní družiny "Volný čas aktivně".

ŠD je určena pro žáky prvního stupně. Přihlášení žáci mohou družinu navštěvovat denně před vyučováním od 6.30 do 7.40 a odpoledne od 11.40 do 16.30. Činnost probíhá nejen v prostorách ŠD, ale jsou využívány prostory tělocvičny, přednáškového sálu, počítačové učebny, hřiště a přilehlá prostranství školy. V tomto školním roce jsou zřízena 2 oddělení ŠD, které navštěvuje 60 dětí. Akce ŠD se prolínají do plánů školního klubu, družina a klub organizují i společné činnosti.

Školní klub

Školní klub při ZŠ Mutěnice funguje od vzniku právního subjektu, tedy od roku 1993. Dostavbou a rekonstrukcí školy jsme získali další prostory, které přispívají ke zkvalitnění naší práce. V současnosti je využití volného času dětí a mládeže velmi důležitým a diskutovaným tématem. Zapojení do různorodých činností, besed, přednášek, výstav aj. je jistě i dobrou prevencí proti nudě, negativním vlivům jako je kouření, drogy, potažmo proti kriminalitě. Aktivity vedou k rozvoji osobnosti člověka, ke zdravým mezilidským vztahům a k nalezení nových rozměrů života.

Pod ŠK pracují kroužky různorodého zaměření, hudební kurzy, školní družina, pořádány jsou přednášky, besedy, kurzy, semináře, tábory, výstavy, soutěže. Některé akce jsou nabízeny i dětem v mateřské škole, která je součástí integrovaného subjektu. Vedoucími jsou v drtivé většině učitelé a vychovatelé naší školy.

Své aktivity prezentujeme také v místní kabelové televizi a ve Zpravodaji Mutěnic.

 

Podřazené kategorie

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání