ŠVP

Filozofií naší mateřské školy je:

 • vychovávat a vzdělávat celou osobnost dítěte v pozitivní atmosféře třídy,
 • ponechávat dětem právo projevovat se jako jedinečná osobnost, která se rozvíjí a učí v rozsahu svých potřeb a postupuje svým tempem,
 • dávat prostor k rozvoji dítěte podle jeho schopností,
 • vést k osvojení si mezilidských vztahů a morálních vlastností,
 • dodržováním tradic a zvyků rozvíjet vztah k domovu,
 • poskytovat atmosféru založenou na porozumění, uznání a naslouchání.

Paní učitelky společně s dětmi pracují podle vlastního vypracovaného předškolního vzdělávacího programu "Krok za krokem celým rokem", který je rozdělen do 5 integrovaných bloků: Těšíme se do školky, Kouzlo podzimu, Zimní snění, Dotyky jara, Rozmarné léto. Inspirací ke vzniku tohoto programu pro předškolní výchovu byl příběh "O jabloňce" a prostředí, které děti obklopuje při jejich každodenním běžném životě - vinohrady, pole a zahrady, které pozorují v průběhu všech ročních obdobích.

strom1

Strom jako hlavní symbol představuje celý školní vzdělávací program a jeho části pak zastupují dílčí složky výchovně vzdělávacího procesu. 

Vzdělávání dítěje je jako:

 • STROM - představuje naše metody práce při vytváření osobnosti dítěte,
 • ZEMĚ - symbol společného působení rodiny, školy a prostředí,
 • KOŘENY - oblast výchovného působení, ze kterého vycházíme,
 • KMEN - symbol učitelky - tvořivé a nápadité, ale zároveň klidné a usměvavé kamarádky dětí, připravené kdykoli pomoci,
 • KORUNA - kolektiv dětí - prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem a citovým zázemím,
 • JABLÍČKA - plody - zdravé, všestranně rozvinuté, tvořivé, samostatné, zdravě sebevědomé dítě připravené na cestu v dalším životě.
Více z této kategorie: « O nás... Organizace dne »

Zanechat komentář

zpátky nahoru
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 68688512
Ředitelka: Mgr. Marie Kujová

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání